Disiplin İşleri Birimi

 

Disiplin İşleri Biriminin Görevleri

1) Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İl’de Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
2) Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
3) Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
4) İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
5) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Comments are closed